کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
به‌کارگیری مدل‌های سری زمانی ARIMA در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی استان تهران

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 60-70

مرتضی قیصوری؛ مهین کله‌هوئی؛ عارف صابری؛ پروین محمدی


تحلیل روند ارتفاع بارش برف در بخش‌هایی از حوزه‌های آبخیزسفیدرود و دریاچه نمک

دوره 9، شماره 34، آبان 1400، صفحه 1-8

ولی رضایی؛ مهدی وفاخواه


پیش‌بینی تغییرات آتی میزان استحصال آب زیرزمینی از حوضه‌های آبریز اصلی ایران

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 35-42

مریم احسانی؛ نادر مهرگان


بررسی و پایش تغییرات سطح برف در استان چهارمحال بختیاری

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 11-19

علی حقی زاده؛ آزاده ارشیا