کلیدواژه‌ها = اردکان
بررسی نقش گونه‌های مرتعی در حفاظت سازندهای مارنی از فرسایش در شهرستان اردکان –استان یزد

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 39-45

جلال برخورداری؛ حمید رضا پیروان؛ صمد شادفر؛ علی بمان میرجلیلی؛ میثم هاتفی


بررسی اقتصادی سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میل سفید)

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 1-7

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ فریبا زکی‌زاده؛ محمدتقی دستورانی