کلیدواژه‌ها = تثبیت
مروری بر مکانیسم اثر تثبیت کنندگی انواع خاک‏پوش‌ها بر حرکت ماسه های روان

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 8-23

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین یوسفی


بررسی تاثیر نیروی زلزله بر ضریب اطمینان و تغییر مکان خاکریزهای تقویت شده با شمع

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 1-8

یونس فخاری؛ محمدرضا عطرچیان؛ یونس دقیق