کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مدل‌سازی رابطه بین خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز و رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوزه گرماب، استان خراسان رضوی)

دوره 5، شماره 19، بهمن 1396، صفحه 1-9

کتایون کاظم‌پور؛ مهدی بشیری؛ مریم اکبری


کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی خشکسالی استان اصفهان

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 25-33

مطهره اسفندیاری؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدعلی حکیم زاده؛ حمیده افخمی


ارزیابی روش‌های مختلف پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در اکوسیستم‌های جنگلی

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 7-14

آزاده دلجویی؛ سید عطااله حسینی؛ سید محمد معین صادقی