کلیدواژه‌ها = چهارمحال و بختیاری
روش‌های تله‌اندازی و ذخیره‌سازی برف و استحصال آب حاصل از آن

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 29-35

روان بخش رئیسیان؛ جهانگیر پرهمت