نویسنده = کاویان، عطااله
ارزیابی روند تغییرات زمانی-مکانی متغییرهای اقلیمی استان خراسان جنوبی با استفاده از GIS و تکنیک‌های آماری

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 54-67

عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ رضا چمنی؛ مرتضی دهقانی


بررسی تغییرات هدررفت خاک با کاربرد خاک‌پوش‌های آلی و شیمیایی در مقیاس کرت

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 27-34

آرمین بالوایه؛ لیلا غلامی؛ فاطمه شکریان؛ عطااله کاویان


ارزیابی کارایی شبیه‌سازی دبی حوزه آبخیز باغان با استفاده از مدل چهار متغیره سالاس

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 44-52

غلامرضا راهی؛ عطااله کاویان؛ سیاوش کلبی؛ مهین کله هوئی


مروری بر ژئوتکستایل‌ها از نظر مسائل حفاظت خاک و آب

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 1-9

محمد ایوب محمدی؛ عطااله کاویان


بررسی توان اکولوژیکی در مقیاس زیر حوزه‌ای، راهبردی جهت آمایش سرزمین استانی (حوزه مورد مطالعه: شهرستان چوار استان ایلام)

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 58-66

مرتضی قیصوری؛ عارف صابری؛ عطااله کاویان


پهنه‌بندی خشکسالی جلگه خزر با استفاده از شاخص‌های SPI و ZCI

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 45-54

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ میلاد سلطانی


مروری بر کاربرد مدل SWAT با تأکید بر ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی و بهترین شیو هی مدیریتی در مقیاس حوزه ی آبخیز

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 39-46

مازیار محمدی؛ عطااله کاویان؛ لیلا غلامی


مقایسه ضرائب اصلاحی معادلات سنجه رسوب در رودخانه‌های مناطق نیمه خشک و نیمه مرطوب

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 15-19

عطااله کاویان؛ مهدی مردیان؛ حمید دارابی؛ عطا صفری


تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشکین چای، استان اردبیل)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 7-14

هوشنگ اسلامی پریخانی؛ عطااله کاویان


مروری بر مطالعات فرسایش خاک با تأکید بر مفهوم مقیاس

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 15-25

محمد ایوب محمدی؛ عطااله کاویان


تأثیر بقایای گیاه مرتعی درمنه برکاهش هدر رفت خاک

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-6

الهام عباسی؛ عطااله کاویان؛ زینب جعفریان