نویسنده = حزباوی، زینب
مفهوم تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 1-13

مرضیه پارسازاده کلوانق؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی


اثرات همه‌گیری کووید–19 بر محیط ‌زیست، منابع‌طبیعی و کشاورزی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 67-77

محمد پورالخاص نوکنده‌یی؛ ویدا امان‌جهانی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی


ارزیابی اثر طرح تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز دختر برجی، شهرستان اندیمشک با تأکید بر تجربه موفق بندهای بتنی غلتکی برای اولین بار در آبخیزداری ایران

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 22-33

حسن حمدان دریس؛ زینب حزباوی؛ محمد فرجی


معرفی مفهوم یکپارچگی بوم‌شناختی آبخیز

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 30-39

نازیلا علایی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی


سلامت آبخیز (قسمت سوم): مدل مفهومی بنیه، ساختار و انعطاف‌پذیری (VOR)

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 1-7

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


سلامت آبخیز (قسمت دوم): مدل مفهومی فشار، وضعیت و پاسخ (PSR)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 25-30

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


سلامت آبخیز (قسمت اول): مدل مفهومی پایایی، انعطاف‌پذیری و آسیب‌پذیری (RRV)

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 39-42

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی


معرفی روش ارزیابی بصری کیفیت خاک (VSA)

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 15-24

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


مدل‌ها و رو ش‌های مدل سازی ذوب برف

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 47-60

زینب حزباوی؛ مهدی وفاخواه


مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 9-12

سید حمیدرضا صادقی؛ احسان شریفی مقدم؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ زینب حزباوی


نظری بر سابقه و کاربرد افزودنی های خاک در مدیریت منابع خاک و آب

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 7-14

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی