نویسنده = کله هوئی، مهین
افقی نو در حکمرانی شایسته آبخیز و توسعه پایدار

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 54-60

علی طالبی؛ امین صالح پورجم؛ مهین کله هوئی؛ جمال مصفایی


کُنش‌پذیری فرسایش آبی از برخی مؤلفه‌های اقلیمی

دوره 9، شماره 34، آبان 1400، صفحه 20-27

مهین کله هوئی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


ارزیابی کارایی شبیه‌سازی دبی حوزه آبخیز باغان با استفاده از مدل چهار متغیره سالاس

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 44-52

غلامرضا راهی؛ عطااله کاویان؛ سیاوش کلبی؛ مهین کله هوئی


پهنه‌بندی خشکسالی جلگه خزر با استفاده از شاخص‌های SPI و ZCI

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 45-54

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ میلاد سلطانی