نویسنده = بهره‌مند، عبدالرضا
مرور پیشینه و معرفی مدل‌های سطح زمین (LSMs)

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 41-53

مریم محمدرضایی؛ عبدالرضا بهره‌مند