نویسنده = مهدی وفاخواه
مفهوم و ضرورت برگشت‌پذیری آبخیز

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 30-37

مصطفی ذبیحی سیلابی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه


ارزیابی مقایسه‏‌ای کارایی روش‌های درون‌یابی در برآورد بارندگی سالانه و ماهانه حوزه‌آبخیز دریاچه نمک

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 1-10

فریبا اسماعیلی؛ مهدی وفاخواه


تحلیل روند ارتفاع بارش برف در بخش‌هایی از حوزه‌های آبخیزسفیدرود و دریاچه نمک

دوره 9، شماره 34، آبان 1400، صفحه 1-8

ولی رضایی؛ مهدی وفاخواه


ارزیابی کارایی روش‌های زمین آماری در برآورد بارندگی در حوزه آبخیز هراز

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 27-41

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ مصطفی ذبیحی سیلابی


تعیین گذرگاه‌های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 9-17

محمدحسین قویمی‌پناه؛ مهدی وفاخواه؛ محمدرضا قویمی‌پناه


مدل‌ها و رو ش‌های مدل سازی ذوب برف

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 47-60

زینب حزباوی؛ مهدی وفاخواه