نویسنده = چمنی، رضا
ارزیابی شاخص‌های ریخت‌سنجی و زمین‌ریخت‌سنجی حوزه آبخیز شارقنج بیرجند

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 37-47

رضا چمنی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ سمیّه زارع؛ محمّد طاوسی


ارزیابی روند تغییرات زمانی-مکانی متغییرهای اقلیمی استان خراسان جنوبی با استفاده از GIS و تکنیک‌های آماری

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 54-67

عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ رضا چمنی؛ مرتضی دهقانی