نویسنده = پارسازاده کلوانق، مرضیه
مفهوم تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 1-13

مرضیه پارسازاده کلوانق؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی