نویسنده = اسمعلی‌عوری، اباذر
مفهوم تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 1-13

مرضیه پارسازاده کلوانق؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی


برآورد دبی‌‌های حداقل ماهانه با دوره‌ بازگشت‌های مختلف در رودخانه‌های استان اردبیل

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 37-45

حامد امینی؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی


معرفی مفهوم یکپارچگی بوم‌شناختی آبخیز

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 30-39

نازیلا علایی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی


شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 15-22

رقیه آسیابی‌هیر؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی‌عوری