نویسنده = مختارپور، اسماعیل
توصیف ویژگی‌‏های سیلاب در حوزه‏‌های آبخیز ساحلی مازندران (مطالعه موردی: حوضه سراج‌محله)

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 14-18

اسماعیل مختارپور؛ مصطفی رشیدپور؛ محمدعلی هادیان امری