نویسنده = دستورانی، مهدی
مروری بر روش‌های کنترل جریان غلیظ ورودی به مخازن سدها در شرایط مختلف هیدرولیکی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 18-26

مهدی دستورانی؛ هادی رزاقیان؛ بهروز محسنی


جانمایی آبگیرهای جانبی به منظور کنترل رسوب ورودی

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 52-60

مهدی دستورانی؛ بهروز محسنی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی