نویسنده = دایی چینی، فاطمه
ارزیابی کارایی روش‌های زمین آماری در برآورد بارندگی در حوزه آبخیز هراز

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 27-41

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ مصطفی ذبیحی سیلابی