نویسنده = غلامی، لیلا
بررسی تغییرات هدررفت خاک با کاربرد خاک‌پوش‌های آلی و شیمیایی در مقیاس کرت

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 27-34

آرمین بالوایه؛ لیلا غلامی؛ فاطمه شکریان؛ عطااله کاویان