نویسنده = مهدوی، رسول
بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات آب زیرزمینی در دشت رفسنجان

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 57-64

محمد علی جمالی‌زاده؛ ام‌لبنین بذرافشان؛ رسول مهدوی؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوی


ارزیابی ضریب رسوب‌دهی زون‌های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 41-55

احمد نوحه‌گر؛ محمد کاظمی؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی