نویسنده = قاسمی، لیلا
بررسی پارامترهای هیدرولیکی آبخوان‌های کارستی شهرستان خرم آباد

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 1-8

فاطمه کردی؛ لیلا قاسمی؛ حسین یوسفی؛ علی حقی زاده