نویسنده = یوسفی، حسین
بررسی پارامترهای هیدرولیکی آبخوان‌های کارستی شهرستان خرم آباد

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 1-8

فاطمه کردی؛ لیلا قاسمی؛ حسین یوسفی؛ علی حقی زاده


مروری بر مکانیسم اثر تثبیت کنندگی انواع خاک‏پوش‌ها بر حرکت ماسه های روان

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 8-23

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین یوسفی


پایش وضعیت اقلیمی استان تهران با استفاده از شاخص‌های ارزیابی خشکسالی

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 7-17

حسین یوسفی؛ محمد سارانی راد؛ علی محمدی؛ محمدحسین جهانگیر


ارزیابی دبی و کیفیت آب در ایستگاه بدوی رودخانه قره سو اردبیل

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 1-9

حسین یوسفی؛ علی محمدی