نویسنده = حقی زاده، علی
بررسی پارامترهای هیدرولیکی آبخوان‌های کارستی شهرستان خرم آباد

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 1-8

فاطمه کردی؛ لیلا قاسمی؛ حسین یوسفی؛ علی حقی زاده


اثر تغییرات کاربری اراضی و خشک‌سالی بر افت تراز آب زیرزمینی منطقه چغلوندی

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 1-7

علی حقی زاده؛ علی حیدر نصرالهی؛ آزاده ارشیا