نویسنده = خزایی، مجید
مروری بر کاربرد زغال‌های زیستی در حفاظت خاک و آب

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 9-18

ایمان صالح؛ مجید خزایی؛ جهانشاه صالح


ارزیابی ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت باشت و کیفیت آن با استفاده از شاخص‌های کیفی

دوره 8، شماره 28، فروردین 1399، صفحه 57-65

فرحناز عزیزی؛ حسن ارجمند؛ طالب مرادی نژاد؛ مجید خزایی