نویسنده = یونسی، حجت‌الله
پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های وزن شواهد و شاخص آماری در محدوده نجف‌آباد

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 36-43

حجت‌الله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ آزاده ارشیا


بررسی پراکنش مکانی-زمانی کیفیت و کمیت آب زیرزمینی دشت نورآباد

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 12-21

حجت‌الله یونسی؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور