نویسنده = ارشیا، آزاده
پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های وزن شواهد و شاخص آماری در محدوده نجف‌آباد

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 36-43

حجت‌الله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ آزاده ارشیا


بررسی پراکنش مکانی-زمانی کیفیت و کمیت آب زیرزمینی دشت نورآباد

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 12-21

حجت‌الله یونسی؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور


اولویت‌بندی زیر حوزه‌های آبخیز سزار بر اساس بروز سیل با استفاده از الگوریتم بوردا

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 43-51

آزاده ارشیا؛ علی حقی زاده؛ ناصر طهماسبی پور؛ حسین زینی وند


بررسی و پایش تغییرات سطح برف در استان چهارمحال بختیاری

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 11-19

علی حقی زاده؛ آزاده ارشیا