نویسنده = ولی زاده پیرکلومی، مجتبی
ارزیابی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از مدل شبیه‌سازی Qual2kw

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 48-59

مجتبی ولی زاده پیرکلومی؛ مجتبی خوش روش؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی