نویسنده = طباطبایی، محمودرضا
سامانه مکانی هوشمند برآورد رسوب معلق رودخانه‌های کشور

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 46-56

محمودرضا طباطبایی؛ امین صالح پور جم