نویسنده = سلیمان‌پور، سید مسعود
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز قشلاق استان فارس)

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 64-74

سید مسعود سلیمان‌پور؛ حمید حسینی‌مرندی؛ امین صالح‌پور جم؛ محمود رضا طباطبایی؛ مهدی روستا؛ حجت‌اله کشاورزی


نقش آبخیزداری شهری در توسعه‌ی پایدار شهری با تأکید بر مدیریت رواناب‌ها

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 46-55

سید مسعود سلیمان‌پور؛ محبوبه معتمدنیا


تعیین مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده‌کاوی QUEST (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 21-28

سید مسعود سلیمان‌پور؛ سید حمید مصباح؛ بهرام هدایتی