اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز قشلاق استان فارس)

سید مسعود سلیمان‌پور؛ حمید حسینی‌مرندی؛ امین صالح‌پور جم؛ محمود رضا طباطبایی؛ مهدی روستا؛ حجت‌اله کشاورزی

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 64-74