نویسنده = گودرزی، مسعود
تحلیل شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی‌های اقلیمی در استان یزد

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 1-10

جلال برخورداری؛ اصغر زارع چاهوکی؛ محمد اکرامی؛ مسعود گودرزی؛ علی بمان میرجلیلی


پهنه‌بندی اثرات تغییر اقلیم روی الگوی دمایی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل HadCM3 (مطالعه موردی: استان اردبیل)

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 17-23

سپیده چوبه؛ بهنوش فرخ‌زاده؛ مسعود گودرزی


عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 21-28

رضا باقریان؛ مسعود گودرزی؛ علی باقریان کلات؛ محمد جعفر سلطانی


دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 حوزه آبخیز پلاسجان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 31-38

معصومه بحری؛ محمد تقی دستورانی؛ مسعود گودرزی