نویسنده = هادی‌نژاد، محمدحسین
مدیریت آب مجازی محصولات کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 34-44

محمدابراهیم بنی حبیب؛ محمدحسین هادی‌نژاد؛ علی محمدی