نویسنده = بیات، رضا
مقایسه تأثیر دو اصلاح‌کننده آلی و پلیمری بر تبخیر رطوبت سطح خاک

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 57-67

رضا بیات؛ زهرا گرامی؛ محمود عرب‌خدری؛ سید مهرداد جلیلیان


بررسی توسعه فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز ارو و ارائه راهکارهای مقابله با آن

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 43-51

رضا بیات؛ مریم رستمی


بررسی تحقیقات و چالش‌های موجود در زمینه مهار فرسایش خندقی در ایران

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 39-46

رضا بیات؛ داوود نیک کامی؛ مجید صوفی؛ آزاده مهدی‌پور