نویسنده = زینی وند، حسین
اولویت‌بندی زیر حوزه‌های آبخیز سزار بر اساس بروز سیل با استفاده از الگوریتم بوردا

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 43-51

آزاده ارشیا؛ علی حقی زاده؛ ناصر طهماسبی پور؛ حسین زینی وند