نویسنده = عسگری، حمیدرضا
مروری بر مکانیسم اثر تثبیت کنندگی انواع خاک‏پوش‌ها بر حرکت ماسه های روان

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 8-23

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین یوسفی