نویسنده = معتمدوزیری، بهارک
آنالیز و توجیه اقتصادی احداث بند خاکی جهت مدیریت رواناب شهری به منظور استفاده در فضای سبز (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 29-38

نازیلا رزمجویی؛ محمد مهدوی؛ حمیده افخمی؛ محسن محسنی ساروی؛ بهارک معتمدوزیری