نویسنده = باقریان کلات، علی
ارزیابی تاثیر مقیاس‌ زمانی و مکانی بر رسوبدهی حوضه‌های کوچک در منطقه سنگانه

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 37-42

حمزه نور؛ حسین رجائی؛ علی باقریان کلات؛ رضا صدیق


ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح‌های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد)

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 1-8

رضا باقریان؛ علی باقریان کلات


ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی طرح های پخش سیلاب بر آبخوان از دید روستا ییان

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 39-45

رضا باقریان؛ جعفر رضایی؛ ابراهیم بروشکه؛ علی باقریان کلات؛ علی جعفری؛ حسین رحیمی


بررسی پایداری سازه های کنترل سیل و رسوب در زیرحوزه گوش در بالادست سد کارده

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 47-52

علی اکبر عباسی؛ علی باقریان کلات


عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 21-28

رضا باقریان؛ مسعود گودرزی؛ علی باقریان کلات؛ محمد جعفر سلطانی