نویسنده = عرب‌خدری، محمود
راهنمای رسوب‌سنجی در مخازن بدون آب

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 43-50

محمود عرب‌خدری؛ سیدعلی‌اصغر هاشمی؛ علی‌اکبر عباسی؛ احمد مختاری؛ غلامرضا قهاری؛ کیانفر پیامنی؛ ابراهیم بروشکه


امکان برآورد فرسایش متوسط سالانه درازمدت مبتنی بر اندازه‌گیری فرسایش حاصل از چند رخداد بارندگی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 7-15

محمود عرب‌خدری


مروری بر نرخ فرساش آبی و تولید رسوب در ا یران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 23-30

محمود عرب‌خدری