نویسنده = بروشکه، ابراهیم
راهنمای رسوب‌سنجی در مخازن بدون آب

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 43-50

محمود عرب‌خدری؛ سیدعلی‌اصغر هاشمی؛ علی‌اکبر عباسی؛ احمد مختاری؛ غلامرضا قهاری؛ کیانفر پیامنی؛ ابراهیم بروشکه


ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی طرح های پخش سیلاب بر آبخوان از دید روستا ییان

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 39-45

رضا باقریان؛ جعفر رضایی؛ ابراهیم بروشکه؛ علی باقریان کلات؛ علی جعفری؛ حسین رحیمی