نویسنده = فتح‌آبادی، ابوالحسن
پیش‌بینی جریان با استفاده از روش جداسازی دبی پایه

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 51-60

مهسا باقرپور؛ سید مرتضی سیدیان؛ ابوالحسن فتح‌آبادی؛ امین محمدی