نویسنده = جعفریان، زینب
بررسی تأثیر عملیات احیاء بیولوژیک بر ذخیره کربن آلی خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسین آباد- استان خراسان جنوبی)

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 9-16

زینب نجف پور؛ شفق رستگار؛ زینب جعفریان؛ جمشید قربانی


تاثیرپذیری رواناب و رسوب تولیدی از سطوح مختلف پوشش کاه و کلش کلزا در کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 19، بهمن 1396، صفحه 19-25

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ لیلا غلامی؛ زینب جعفریان


تأثیر بقایای گیاه مرتعی درمنه برکاهش هدر رفت خاک

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-6

الهام عباسی؛ عطااله کاویان؛ زینب جعفریان