نویسنده = سلطانی، میلاد
پهنه‌بندی خشکسالی جلگه خزر با استفاده از شاخص‌های SPI و ZCI

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 45-54

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ میلاد سلطانی