نویسنده = پیروان، حمیدرضا
ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بیولوژیک بر میزان تولید رسوب با استفاده از شاخص پیوستگی در ایستگاه معرف زوجی گنبد همدان

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 29-42

هادی نظری پویا؛ رضا بهراملو؛ مهدی سپهری؛ حمیدرضا پیروان؛ سارا پرویزی؛ ابراهیم عسگری


تعیین عرصه‌های مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوضه خشک‌رود استان مرکزی از طریق سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری داده‌های مکانی منطقه

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 54-63

حمیدرضا پیروان؛ محمدرضا عرب؛ میر مسعود خیرخواه زرکش


پیامدهای تبدیل جنگل‏های زاگرس به دیمزار بر کیفیت خاک در حوزه مرک استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 1-7

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ محمود عرب‏خدری؛ حمیدرضا پیروان؛ رضا باقریان