نویسنده = کیانی‌هرچگانی، محبوبه
مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس‌های مکانی و زمانی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 63-68

محبوبه کیانی‌هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی