نویسنده = ملکی نژاد، حسین
کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی خشکسالی استان اصفهان

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 25-33

مطهره اسفندیاری؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدعلی حکیم زاده؛ حمیده افخمی


اثر اجرای طرح تغذیه مصنوعی در تعدیل خشکسالی

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 43-46

مهدی سلیمانی مطلق؛ علی طالبی؛ حسین ملکی نژاد