نویسنده = ملک‌حسینی، بتول
تعیین دمای ریزش برف و ضریب برف‌ در استان‌های برف‌خیز ایران

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 35-43

ام‌لبنین بذرافشان؛ بتول ملک‌حسینی؛ ساجده صفی‌خوانی