نویسنده = صمدی ارقینی، حجت‌اله
بررسی حساسیت به فرسایش سازندهای سنگی حوزه آبخیز زیارت با استفاده از اندیس فرسایش

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 51-58

حجت‌اله صمدی ارقینی؛ آیدینگ کرنژادی؛ سعیده جلالی