نویسنده = خروشی، سعید
سلامت رودخانه، اهمیت و کاربردهای آن

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 35-40

رئوف مصطفی‌زاده؛ سعید خروشی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ مجید رئوف