نویسنده = رئوف، مجید
سلامت رودخانه، اهمیت و کاربردهای آن

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 35-40

رئوف مصطفی‌زاده؛ سعید خروشی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ مجید رئوف


شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 15-22

رقیه آسیابی‌هیر؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی‌عوری