نویسنده = خالدی درویشان، عبدالواحد
تعمیم نتایج کرت‎های آزمایشگاهی و صحرایی فرسایش تحت باران شبیه‎سازی شده

دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1395، صفحه 33-42

عبدالواحد خالدی درویشان؛ وفا همایون‎فر؛ سیدحمیدرضا صادقی


معرفی مدل G2 با قابلیت ارائه نقشه تغییرات مکانی و زمانی هدررفت خاک به عنوان ابزار اساسی مدیریت حوزه‌های آبخیز

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 23-27

هیرو محمدامینی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ آزاده کاتبی کرد