نویسنده = صادقی، سیدحمیدرضا
تعمیم نتایج کرت‎های آزمایشگاهی و صحرایی فرسایش تحت باران شبیه‎سازی شده

دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1395، صفحه 33-42

عبدالواحد خالدی درویشان؛ وفا همایون‎فر؛ سیدحمیدرضا صادقی