نویسنده = داودی‌راد، علی‌اکبر
معرفی و کاربرد مفاهیم مدیریت سازگار و رویکرد بیلان صفر در کاهش تخریب زمین

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 37-42

سید حمیدرضا صادقی؛ علی‌اکبر داودی‌راد؛ امیر سعدالدین